हामी नेपाली हरेक कुरामा धनी छौँ तर सोचका गरिब छौँ ।

Share For Big Support & Love...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments